شاعر استاد...  

*شاعر استاد....______________شاعر     استاد     آن  باشد    که      گوید     شعر       نغزورنه     هر      مهمل   سرایی       شاعر     استاد نیستناظمی     را     زین جماعت    می شناسم سالهاستپیر   شد    ،    اما     هنوزش      قابل     استعداد نیستبیتهایی  &nbs

ادامه مطلب  

شاعر استاد...  

*شاعر استاد....______________شاعر     استاد     آن  باشد    که      گوید     شعر       نغزورنه     هر      مهمل   سرایی       شاعر     استاد نیستناظمی     را     زین جماعت    می شناسم سالهاستپیر   شد    ،    اما     هنوزش      قابل     استعداد نیستبیتهایی  &nbs

ادامه مطلب  

شاعر استاد...  

*شاعر استاد....______________شاعر     استاد     آن  باشد    که      گوید     شعر       نغزورنه     هر      مهمل   سرایی       شاعر     استاد نیستناظمی     را     زین جماعت    می شناسم سالهاستپیر   شد    ،    اما     هنوزش      قابل     استعداد نیستبیتهایی  &nbs

ادامه مطلب  

شاعر استاد...  

*شاعر استاد....______________شاعر     استاد     آن  باشد    که      گوید     شعر       نغزورنه     هر      مهمل   سرایی       شاعر     استاد نیستناظمی     را     زین جماعت    می شناسم سالهاستپیر   شد    ،    اما     هنوزش      قابل     استعداد نیستبیتهایی  &nbs

ادامه مطلب  

شاعر استاد...  

*شاعر استاد....______________شاعر     استاد     آن  باشد    که      گوید     شعر       نغزورنه     هر      مهمل   سرایی       شاعر     استاد نیستناظمی     را     زین جماعت    می شناسم سالهاستپیر   شد    ،    اما     هنوزش      قابل     استعداد نیستبیتهایی  &nbs

ادامه مطلب  

شاعر استاد...  

*شاعر استاد....______________شاعر     استاد     آن  باشد    که      گوید     شعر       نغزورنه     هر      مهمل   سرایی       شاعر     استاد نیستناظمی     را     زین جماعت    می شناسم سالهاستپیر   شد    ،    اما     هنوزش      قابل     استعداد نیستبیتهایی  &nbs

ادامه مطلب  

شاعر استاد...  

*شاعر استاد....______________شاعر     استاد     آن  باشد    که      گوید     شعر       نغزورنه     هر      مهمل   سرایی       شاعر     استاد نیستناظمی     را     زین جماعت    می شناسم سالهاستپیر   شد    ،    اما     هنوزش      قابل     استعداد نیستبیتهایی  &nbs

ادامه مطلب  

شاعر استاد...  

*شاعر استاد....______________شاعر     استاد     آن  باشد    که      گوید     شعر       نغزورنه     هر      مهمل   سرایی       شاعر     استاد نیستناظمی     را     زین جماعت    می شناسم سالهاستپیر   شد    ،    اما     هنوزش      قابل     استعداد نیستبیتهایی  &nbs

ادامه مطلب  

جاذبه های گردشگری شهرستان ماسوله  

جاذبه های گردشگری شهرستان ماسوله
معرفی جاذبه های شهر ماسوله
شهر ماسوله یک شهرک تاریخی مربوط به قرن هشتم هجری است و در 36 کیلومتری فومن، در دامنه کوه های تالش و با ارتفاع 1050 متر از سطح دریا در 40 کیلومتری شرق فومن و 60 کیلومتری جنوب غربی رشت واقع است. دارای 3 امام زاده و 2 قبرستان است. بافت این شهر بسیار زیبا و همگون است و به شش محله به نام شش بر، کشه سر، بازار، مسجد بر، ریجان بر و اسد محله تقسیم می شود.
مجموعه به هم پیوسته بافت شهر و فرم ابنیه برون گر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1